Dimensiunea corupţiei de la Primăria Paşcani: 18 consilieri locali, puşi sub acuzare. Doi parlamentari sunt implicaţi

18 persoane au fost puse sub acuzare de procurorii DNA Iaşi după ce ar fi şters din pix o datorie pe care firma actualului primar o avea către bugetul local. Printre cei puşi sub acuzare se numără şi doi actuali parlamentari.

Anchetatorii DNA au pus sub acuzare aproape toţi foştii consilieri locali ai Primăriei municipiului Paşcani, judeţul Iaşi, dar şi alţi angajaţi ai primăriei sau directori din cadrul unei firme. Printre cei împotriva cărora a fost instituită măsura controlului judiciar se numără şi deputatul Neculai Răţoi, precum şi senatorul Florin Constantinescu. Cei doi erau consilieri locali ai Primăriei Paşcani în momentul în care au comis presupusele fapte ilegale.

Acuzaţiile se referă la o hotărâre de Consiliu Local din 2007, prin care edilii din Paşcani au şters o datorie de aproape un milion de lei pe care firma Agrocomplex, deţinută de actual primar din Paşcani, Dumitru Pantazi, o avea către bugetul local.

Respectiva hotărâre a fost atacată în instanţă de prefectul judeţului Iaşi iar justiţia a decis anularea ei, însă edilii de la Paşcani nu au pus în practică decizia definitivă. Cei doi parlamentari sunt acuzaţi că în perioada în care erau consilieri au votat pentru hotărârea ilegală prin care cel care avea să devină primar a fost favorizat.

Redăm, mai jos, comunicatul DNA

        La data de 06 octombrie 1997 între Consiliul Local al Municipiului Paşcani (reprezentat de inculpații Răţoi Neculai – primar şi Zuzan Mircea – secretar) şi SC „Agrocomplex Lunca Paşcani” SA a fost încheiat un contract de închiriere conform căruia:

  • obiectul contractului este preluarea în chirie a suprafeţei de 60 ha teren arabil, situat în cuva baraj Siret;

  • durata contractului este de 5 ani;

  • preţul de închiriere se va calcula anual având ca bază cantitatea de 500 kg grâu la hectar înmulţită cu preţul pieţei libere la 1 kg de grâu la momentul plăţii;

  • plata se va face până la data de 1 septembrie a anului în curs;

  • întârzierile la plată a sumei necesare penaliza cu penalităţi zilnice de 5 % din suma datorată, după data de 1 septembrie a anului în curs.

Printr-un act adițional, încheiat ulterior, s-a stabilit ca termenul de închiriere să fie prelungit cu încă cinci ani, începând cu luna octombrie 2002.

Pe parcursul executării contractului de închiriere nr. 24/06.10.1997 şi a actului adiţional la acesta, respectiv la nivelul lunii septembrie 2007 SC „Agrocomplex Lunca Paşcani” SA a înregistrat către Consiliul Local al Municipiului Paşcani debite în valoare de 15.000 lei şi penalităţi contractuale în valoare de 947.950 lei.

Având în vedere debitele înregistrate de-a lungul timpului aferente derulării contractului de închiriere respectiv, în cursul anului 2007 reprezentanţii legali ai Sc „Agrocomplex Lunca Paşcani” SA au solicitat în mai multe rânduri Primăriei Paşcani exonerarea de la plată a redevenţei şi a întârzierilor aferente, motivând înregistrarea unor calamităţi naturale în anii 2000, 2002, 2003 şi 2005.

Urmare acestor solicitări, la data de 14 septembrie 2007, inculpații Postolachi Elena-Silvia şi Prisacaru Vasile au întocmit şi semnat un referat prin care au propus „scutirea de plată pentru sumele datorate de SC „Agrocomplex Lunca Paşcani” SA, pentru suprafaţa de 60 ha, închiriate conform contractului de închiriere şi a actului adiţional la contract, pentru anii sus-menţionaţi, prelungirea contractului de închiriere şi corelarea acestuia cu legislaţia în vigoare”. Acest referat a fost prezentat Primarului Municipiului Paşcani – Răţoi Neculai – care l-a aprobat, după care acest referat a fost înaintat Serviciului Finanţe Publice Locale din cadrul Primăriei Municipiului Paşcani spre a fi analizat.

La data de 18 septembrie 2007, inculpații Bodoaşcă Mihai şi Damian Dumitru, au întocmit şi semnat un referat cu privire la acordarea de facilităţi fiscale SC „Agrocomplex Lunca Paşcani” SA prin care au propus, următoarele:

scutirea la plata chiriei pentru anii 2002, 2003, 2005 şi 2007, ani afectaţi de calamităţi naturale;

  • scutirea de la plata tuturor majorărilor de întârziere calculate pentru neplata la termenul prevăzut în contract.

De asemenea, prin acelaşi referat (ce a fost aprobat de către inculpatul Răţoi Neculai), inculpații Bodoaşcă Mihai și Damian Dumitru au solicitat Consiliului Local Municipal Paşcani „să analizeze şi să dispună”.

În acest sens, la data de 19 septembrie 2007 Comisia Economică, Buget, Finanţe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Paşcani s-a întrunit în şedinţa la care au participat inculpații: Dumea Eronim-Eduard, Tabarcea Ionela-Laura și Lungu Cristina, Constatinescu Florin, Huţanu Georgeta respectiv Sofian Dorina, ocazie cu care au întocmit şi semnat un referat prin care au avizat „materialul privind scutirea la plată pentru sumele datorate la bugetul local de către SC „Agrocomplex Lunca Paşcani” SA”.

În aceeaşi zi, membrii comisiei juridice din cadrul Consiliului Local al Municipiului Paşcani, constituită din inculpații Constantinescu Florin Bucovanu Irina și Toma Viorel, Agache Nina respectiv Simion Constantin au întocmit şi semnat un referat prin care au constatat că proiectul de hotărâre privind scutirea de plată pentru sumele datorate de SC „Agrocomplex Lunca Paşcani” SA pentru anii afectaţi de calamităţi naturale, prelungirea contractului de închiriere şi corelarea acestuia cu legislaţia în vigoare „se încadrează în prevederile art. 125 alin. 2 lit. c) din OUG nr. 92/2003, ale art. 36 alin. 2 lit. b) şi alin. 4 lit. c) şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale modificată şi completată”.

La aceeași dată, Consiliul Local al Municipiului Paşcani s-a întrunit în şedinţă extraordinară, la lucrări participând: inculpații Răţoi Neculai, Pantazi Dumitru (la momentul respectiv era asociat al SC „Agrocomplex Lunca Paşcani” SA), Zuzan Mircea, Agache Nina, Apostol Nicolae, Centea Liliana, Cojocaru Constantin, Constantinescu Florin, Doroagă Corneliu, Dumea Eronim-Eduard, Bucovanu Irina, Ioniţă Ioan, Lungu Cristina, Pleşca Vasile, Răuţ Dănuţ, Rusu Leonard, Sandu Georgeta, Sîrbu Daniel, Simion Constantin, Sofian Dorina, Tabarcea Ionela-Laura și Toma Viorel.

La finalul acestei ședințe s-a votat în sensul adoptării unui proiect de hotărâre prin care a fost aprobată „scutirea la plată pentru sumele datorate de SC „Agrocomplex Lunca Paşcani” SA bugetului local al municipiului Paşcani reprezentând chiria datorată pentru anii 2002, 2003, 2005 şi 2007 şi a tuturor majorărilor de întârziere datorate pentru neplata în termen a obligaţiilor din contractul de închiriere”.

După emiterea hotărârii Consiliului Local, la data de 25 septembrie 2007, Serviciul Finanţe Publice Locale Paşcani a procedat la ştergerea datoriilor respectivei persoane juridice în sumă totală de 962.950 lei (15.000 lei reprezentând debit curent şi 947.950 lei reprezentând penalităţi contractuale).

La data de 29 octombrie 2007 Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi a formulat o acţiune în contencios administrativ prin care a solicitat Tribunalului Iaşi anularea ca nelegală a hotărârii respective, despre formularea acestei acţiuni fiind informat Consiliului Local al Municipiului Paşcani şi Primarul Municipiului Paşcani.

Cu toate că până la soluţionarea cauzei, actul administrativ atacat de prefect era suspendat de drept, debitele SC „Agrocomplex Lunca Paşcani” SA nu a fost reînscrise în evidenţele Serviciului Finanţe Publice Locale Paşcani.

Prin decizia civilă din 08.09.2008, Curtea de Apel Iaşi a respins recursurile formulate de Consiliul Local al Municipiului Paşcani şi SC „Agrocomplex Lunca Paşcani” SA, menţinând soluţia instanţei de fond, de admitere a cererii Prefectului Judeţului Iaşi în sensul anulării hotărârii respective.

Suma datorată bugetului local de către SC „Agrocomplex Lunca Paşcani” SA este de 2.045.050 lei, din care suma de 15.000 constituie chiria restantă iar suma de 2.030.950 lei constituită din penalități de întârziere) reprezentând, pe de o parte, paguba suferită de Consiliul Local al Municipiului Paşcani, şi, pe de altă parte, folosul obținut de SC „Agrocomplex Lunca Paşcani” SA.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.