DOCUMENT Fina primarului Nichita, declaraţii compromiţătoare pentru Adomniţei în dosarul “Albumul”

Patroana firmei de la care Consiliul Judeţean Iaşi a achi­ziţionat pe hârtie sute de al­bume de prezentare a recunoscut mai multe ilegalităţi comise de angajaţii CJ în afacerea „Albumul“. Letiţia Popa a recu­noscut în faţa judecătorilor recepţionarea fictivă a albu­melor de prezentare pe care trebuia să le realizeze în cadrul contractului încheiat cu CJ. O altă declaraţie importantă a patroanei de la Laser Co, fina primarului Gheorghe Nichita, este cea prin care Popa recu­noaşte că CJ nu i-a restituit ni­ciun album pentru actualizare, aşa cum se preciza în actele întocmite în fals de către angajaţii instituţiei.

Ce a declarat Popa

În motivarea încheierii prin care şeful CJ Iaşi, Cristian Adomniţei, dar şi angajatele CJ, Teodora Jinga şi Carmen Irimescu au fost plasaţi sub control judiciar se arată că Letiţia Popa a dat declaraţii în faţa instanţei, în primă fază, referitor la respectarea a doar 11 din cele 16 repere stabilite în contractul semnat de Laser Co cu CJ Iaşi. „Această împrejurare este confirmată de in­culpata Popa Letiţia care, cu prilejul declaraţiei date în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, a confirmat că la a­ceastă dată într-adevăr au fost predate doar 11 din cele 16 repere, reperele nepredate a­vând o valoare totală, conform contractului, de 213.000 de lei“, se arată în document.

Extras Încheiere 09.05.2015 Ds. 3195-99-2015 Tribunalul Iaşi

Letiţia Popa a mai precizat că, ulterior, în cursul anului 2014, Laser Co ar mai fi predat o parte din reperele stabilite iniţial, „fără a preciza numărul acestora“. „În categoria acestora nefiind incluse albumele de prezentare care în fapt pre­zentau valoarea cea mai mare şi care, potrivit declaraţiei acesteia, au primit bun de tipar abia în luna noiembrie a anului 2014“, se mai arată în motivare.

Cea de-a doua declaraţie incriminatorie pentru angajaţii şi şeful de la CJ, dată de Letiţia Popa, este cea referitoare la presupusa restituire a albume­lor către Laser Co pentru ca aceastea să fie actualizate cu imagini cu aeroportul. În motivare, judecătorul susţine că „aceste albume nu au existat şi nu au fost niciodată predate CJ Iaşi, singurele găsite la sediul CJ fiind cele 200, predate de SC Laser Co, în luna februarie 2015“.

Referitor la procesul verbal prin care se preciza în fals că albumele ar fi fost restituite, potrivit motivării, Cris­tian Adomniţei nu a putut ex­plica, în timpul audierii sale de la Tribunal, de ce nu le-a precizat acest lucru şi celor trei auditori care investigau lipsa din gestiunea CJ a respecti­velor bunuri. „Restituirea unui număr de 948 de albume de prezentare a judeţului Iaşi în vederea refacerii către SC Laser Co SRL nu s-a produs niciodată, inculpata Popa Le­tiţia declarând în faţa judecă­torului de drepturi şi libertăţi că această restituire nu a avut loc niciodată, dar cu toate a­cestea a semnat, fără a putea justifica acest lucru, procesul verbal nr. 63/11.02.2015, re­fu­zând să dea declaraţii cu privire la împrejurările sem­nării acestuia, respectiv relevarea identităţii persoanei care i-a prezentat la sediul SC Laser Co acest înscris spre sem­nare“, se mai arată în motivarea instanţei.

Tot Letiţia Popa a declarat în faţa instanţei că, de fapt, albumele de pre­zentare care figurau ca predate din decembrie 2013 au fost trimise, până la urmă, la SC Accent Print din Suceava pentru a fi rea­lizate, şi nu actualizate.

De ce nu au fost arestări

Referitor la luarea măsurii arestului preventiv, judecătoa­rea Cristina Stratan notează că probele prezentate de DNA „oferă suspiciunea rezonabilă“ ca inculpaţii din dosar să fi comis faptele de care sunt acuzaţi, reţinând însă că privarea lor de libertate nu este „oportună“ la acest moment.
„Gravitatea faptelor săvârşite de inculpaţi, potenţată de calitatea acestora, nu poate fi contestată de nicio perspectivă, însă raportat la panoplia fap­telor incriminate de legea pe­nală nu pot fi apreciate ca făcând parte din categoria celor mai grave infracţiuni, prin prisma atât a valorilor so­cia­le protejate de lege şi a urmărilor acestor fapte, aspect care de altfel este reliefat în mod abstract prin pedepsele sta­bilite de legiuitor, or din perspectiva scopurilor măsu­rilor preventive, nu pot justifica ingerinţa manifestată de stat prin luarea celei mai grele măsuri preventive, respectiv cea a arestării preventive, se­sizat fiind un aspect de disproporţionalitate şi nerezonabilitate“, se arată în motivare.

Un alt motiv invocat de judecă­toare este şi cel al circum­stanţelor personale, în motivare menţionându-se că cei patru inculpaţi „au studii superioa­re, vechime considerabilă în profesie şi fac parte din familii organizate, astfel nu se poate reţine concursul unei împrejurări care să releve faptul că aceştia, lăsaţi sub imperiul unei măsuri preventive mai blânde, ar reitera conduita in­fracţională“.

În ceea ce-l priveşte pe Cristian Adomniţei, acesta nu va putea părăsi ţara, pentru următoarele 60 de zile, fără a avea acceptul DNA, şi va trebui să anunţe dacă îşi schimbă domiciliul. Aceste măsuri se pot schimba însă în cursul zilei de astăzi, când este programată judecarea contestaţiei formulate atât de DNA, cât şi de Adomniţei împotriva soluţiei luate de Tribunalul Iaşi. Şedinţa este programată pentru ora 12.

Text publicat în Ziarul de Iaşi

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.