Încep înscrierile la USAMV. Câte locuri sunt şi care e perioada de depunere a dosarelor

Înscrierile la licenţă şi master de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară încep mâine, 15 iulie şi se vor finaliza pe 24 iulie, programul fiind între orele 8.00 – 16.00.

USAMV Iaşi promovează şi în această vară o ofertă atractivă care cuprinde, pe lângă oportunităţi de studiu la specializări noi căutate pe piaţa muncii, condiţii foarte bune de cazare, masă şi recreere în campusul studenţesc şi diverse facilităţi pentru studenţi. Cei care optează pentru a deveni studenţi ai USAMV Iaşi au la dispoziţie o ofertă educaţională diversă şi competitivă, diplomele fiind recunoscute în toate ţările Uniunii Europene.

Peste 1100 de locuri, finanţate de la bugetul de stat sau cu taxă, sunt scoase la concurs în cadrul a cinsprezece specializări la Facultăţile de Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară. Astfel, cei care se înscriu la Facultatea de Agricultură pot opta pentru: Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecţia consumatorului şi a mediului sau Biologie; la Horticultură viitorii studenţi se pot specializa în Horticultură, Peisagistică sau Ingineria mediului. În cadrul Facultăţii de Zootehnie, viitorii studenţii pot opta pentru specializările: Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură, Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, Controlul şi expertiza produselor alimentare. La Facultatea de Medicină Veterinară studenţii se pot înscrie la specializarea cu acelaşi nume.

USAMV Iaşi utilizează echipamente IT performante şi tehnici inovative în procesul de educaţie cum ar fi şi tehnologia 3D. Peste 30% din studenţi primesc burse de studiu, de merit, de performanţă şi sociale. Nu mai puţin important este faptul că studenţii Universităţii beneficiază de condiţii moderne de cazare în campusul studenţesc, în cămine renovate şi dotate cu săli de bucătărie şi spălătorie, precum şi de o bază sportivă completă cu terenuri şi sală de sport. De asemenea, mai trebuie menţionat că pe lângă competenţele profesionale dobândite, studenţii au posibilităţi diverse de socializare în bazele proprii de practică din Iaşi, Vatra Dornei (Plaiul Şarului), Făcăieni şi Frasin. Pe întreaga perioadă a studenţiei, tinerii au la dispoziţie mobilităţile Erasmus cu finanţare europeană.

Admiterea se face fără probe de examen, pentru toate domeniile, criteriile de admitere, după notele de la Bacalaureat, sunt: 50 % nota la limba şi literatura română şi 50 % nota la altă probă scrisă, la alegere. Taxa de înscriere este de 150 lei. Pentru mai multe informaţii privind admiterea cei interesaţi pot consulta site-ul www.uaiasi.ro/admitere. Informaţii se pot obţine şi prin telefon la 0232 407479, 0757011416 sau pe e-mail la admitere@uaiasi.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.