Proiect privind ieftinirea biletelor RATP pentru elevi, scos în dezbatere publică de Primărie (DOCUMENT)

Primăria municipiului Iaşi a lansat în dezbatere publică un proiect ce prevede reducerea cu 50% a biletelor de călătorie pentru elevi şi studenţi. Vor exista însă situaţii, cum ar fi cele ale studenţilor sau elevilor orfani, în care transportul public ar putea fi gratuit.

Ieşenii sunt aşteptaţi să îşi expună punctul de vedere cu privire la proiectul de hotărâre local pe care Primăria îl propune până pe 5 februarie, pe adresa poştală sau de email a municipalităţii (detalii în documentul ataşat).

Astfel, autorităţile locale îşi propun ca toţi elevii şi studenţii să beneficieze de reducere cu jumătate a biletelor, în timp ce tinerii defavorizaţi pot beneficia de gratuitate pe toate liniile sau pe o parte dintre acestea.

Printre prevederile proiectului Primăriei:

  • Elevii care frecventeaza cursurile de zi ale scolilor din sistemul de stat si particular acreditate, sudentii, masteranzii si doctoranzii, în vârsta de pâna la 26 de ani, înmatriculati la forma de învatamânt cu frecventa, în institutiile de învatamânt superior acreditate, unitati de învatamânt de pe raza municipiului Iasi, vor beneficia de titluri de calatorie cu reducere de 50% din tarifele aprobate prin H.C.L. nr. 400 din 29 decembrie 2015, pe parcursul anului calendaristic
  • Elevii orfani, elevii cu cerinţe educa_ionale speciale, precum si cei pentru care s-a stabilit o masura de protecţie speciala, în condiţiile legii, sau tutela si studentii, masteranzii, doctoranzii orfani sau proveniti din casele de copii, beneficiaza de gratuitate, pe tot parcursul anului calendaristic.
  • Se acorda gratuitate pe doua linii de transport în comun tuturor elevilor care frecventeaza cursurile de zi, din învatamântul de stat si particular, care urmeaza, în afara programului scolar, diferite activitati extrascolare. Aceste activitati pot fi organizate de catre scoli, cluburi sportive, palatul copiilor, administratiile taberelor, bazelor sportive, turistice si de agrement, cât si alte institutii de cultura, asociatii si fundatii, care organizeaza activitati complementare, pe diferite domenii de activitate.

Reglementările prevăzute de acest proiect vor intra în vigoare dacă vor fi votate favorabil în cadrul unei şedinte de Consiliul Local. Cel mai probabil, proiectul va fi pus pe ordinea de zi la următoarea şedinţă, ce va avea loc în această lună.

Proiect lansat în dezbatere publică de Primărie

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.